Hvordan du introducere din hest til Sure Foot pads så den bliver bekendt med dem.